Header Ads

Chia sẻ khóa học "3 Chìa Khóa Vàng Giúp Người Bán Hàng Ở Thế Kỉ 21 Đột Phá Doanh Số"

Khóa học này được mình sưu tầm từ trên internet. Bao gồm 16 video giảng dạy về bán hàng, và một số tài liệu kèm theo.


Mục Lục:

I. Lời Giới Thiệu.
II. Chìa Khóa Vàng Thứ Nhất: Phát triển những phẩm chất cốt lõi.

  1. PCCL thứ nhất: tin tưởng và đam mê công việc bán hàng.
  2. PCCL thứ 2 vượt lên chính mình mỗi ngày
  3. PCCL thứ 3: cho đi
  4. Bài tập thực hành
III. Chìa Khóa Vàng Thứ Hai: Xây dựng chiến lược và mục tiêu rõ ràng.
  1. Tại sao phải xây dựng mục tiêu - chiến lược rõ ràng - cụ thể?
  2. Làm thế nào để xậy dựng được mục tiêu cụ thể, rõ ràng phù hợp với bạn nhất
  3. Bài tập thực hành
IV. Chìa Khóa Vàng Thứ 3: Thiết Lập Mô Hình Bán Hàng Thành Công.
  1. Nội Quy 
  2. Bài tập thực hàng
V. Kết Lại.Được tạo bởi Blogger.