Header Ads

Tạo Tài khoản Google Driver Không giới hạn dung lượng 2018 - Tạo CCCApply để đăng ký GGDrive không giới hạn

Bạn truy cập vào liên kết bên dưới đây để tạo tài khoản CCCApply.
Nhớ bỏ qua quảng cáo để ủng hộ mình nhe.
Đây là giao diện của một cơ sở giáo dục tại nước ngoài, sẽ được cấp tài khoản Google Drive không giới hạn. Ấn vào chữ Create an Account để tạo tài khoản.
18 04 2018 11 47 55 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Tiếp tục ấn vào nút màu xanh có chữ Begin Creating My Account.
18 04 2018 11 50 24 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Bạn sẽ được chuyển đến form đăng ký và yêu cầu điền thông tin. Tuy nhiên, bên họ không chấp nhận thông tin của Việt Nam nên bạn phải tạo giả thông tin.
18 04 2018 11 53 56 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Bạn vào liên kết tạo thông tin giả dưới đây để tạo ngẫu nhiên thông tin một công dân mỹ.
Nhớ bỏ qua quảng cáo nha.
Chọn các tùy chọn muốn tạo, rồi ấn vào nút Generate màu đỏ để tạo.
18 04 2018 11 52 37 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Bạn sao chép thông tin và dán vào form đăng ký của CCCApply. Bao gồm First Name, Last Name và tích các tùy chọn giống ảnh dưới đây.
18 04 2018 11 58 24 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Kéo xuống phần dưới tại mục Date of Birth (Ngày tháng năm sinh). Bạn chọn sao cho nhiều tuổi một chút để được tin tưởng hơn (1989 trở về trước). Chọn xong bạn cũng phải nhớ rõngày tháng năm sinh đã chọn. Vì sau này cần nó để xác thực tài khoản Google Drive Unlimited đó.

Tạo giả SSN

Tích chọn vào phần Social Security Number và truy cập vào liên kết dưới đây để lấy số SSN.
Nhớ bỏ qua quảng cáo nha.
Check thông tin cần thiết và ấn Generate để tạo SSN.
18 04 2018 12 12 42 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Sau đó điền số SSN vào form đăng ký, nhớ là viết liền không có dấu “-” nha.
18 04 2018 12 16 38 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Ấn continue để hoàn thành form và chuyển trang tiếp theo.
18 04 2018 12 18 18 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018

Tạo giả số điện thoại

Sang trang này bạn tiến hành điền thông tin như bình thường. Tuy nhiên, số điện thoại thì bạn cần tạo giả số điện thoại mỹ. Truy cập liên kết dưới đây để tạo giả số điện thoại.
Nếu không truy cập được trang thì bạn dùng hola để fake IP sang Canada nhá.
Chọn tiểu bang là Califonia và ấn Generate để tạo mới thông tin.
18 04 2018 12 25 58 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Tìm mục Telephone number và copy số điện thoại.
18 04 2018 12 26 13 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Tiếp tục vào liên kết dưới đây và copy địa chỉ vào form như ảnh bên dưới.
18 04 2018 12 31 05 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Ấn Continue để hoàn tất. Khi ấn lần đầu nó sẽ báo lỗi. Bạn check vào ô I have verified … như ảnh trên và ấn lại Continue. Sau đó bạn sẽ được chuyển đến Form đăng ký thứ 3 (cuối cùng).
Tại Form thứ 3 này bạn điền đầy đủ thông tin là được. Mã PIN thì điền 4 số mà bạn có thể nhớ và các thông tin còn lại điền theo ý bạn. Khi hoàn thành thì ấn Create My Account.
Tài khoản được tạo thành công và bạn sẽ được cấp một thẻ thông tin có chứ CCCID cá nhân. Ấn vào Continue để tiếp tục, nhớ lưu lại CCCID cá nhân trước khi nhấn nhé.
18 04 2018 12 38 02 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Bạn sẽ được chuyển đến một cửa sổ mới và ấn nút Start Application để bắt đầu.
18 04 2018 12 45 30 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018

Xin vào trường đại học

Sau khi ấn Start Application ở bước trên thì bây giờ chúng ta sẽ hoàn tất thông tin còn lại. Để chính thức trở thành sinh viên và được sở hữu tài khoản Google Drive Unlimited. Bạn chọn thông tin như ảnh dưới đây.
18 04 2018 12 48 07 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Chọn xong bạn ấn Continue ở góc phải để sang phần tiếp theo. Tại phần tiếp theo bạn lăn chuột xuống dưới và check như trong hình dưới đây rồi lại ấn Continue.
18 04 2018 12 51 14 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
18 04 2018 12 52 10 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Sang phần kế, chọn như ảnh dưới đây và tiếp tục ấn Continue.
18 04 2018 12 54 07 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
18 04 2018 12 54 33 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Phần Education bạn chọn như dưới đây rồi ấn Continue.
18 04 2018 12 57 04 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
18 04 2018 12 57 25 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Tiếp theo cũng chọn theo mình và ấn Continue là được.
18 04 2018 12 58 55 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Sang phần Residency bạn chọn Yes cho dòng đầu tiên. Còn lại chọn No hết nhé.
18 04 2018 01 00 32 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Ấn continue để chuyển mục tiếp theo rồi chọn giống hình dưới đây.
18 04 2018 01 02 03 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
18 04 2018 01 02 29 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
18 04 2018 01 02 44 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
18 04 2018 01 03 11 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
18 04 2018 01 03 43 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Sau đó, bạn sẽ được xem lại toàn bộ thông tin bạn đã chọn. Kéo xuống cuối cùng và ấn nút I Have…
18 04 2018 01 04 49 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Check vào hai ô By checking sau đó ấn Submit Application.

18 04 2018 01 05 37 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018

Xác nhận tài khoản Google Drive

Vào Email lúc nãy bạn điền lúc đăng ký tài khoản CCCApply và xác nhận mail.
18 04 2018 01 07 42 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Tuy nhiên đó chỉ là mail đầu tiên, bạn cần phải chờ thêm một mail nữa để có thể sử dụng Google Drive không giới hạn. Sau khi nhận được Email có nội dung giống ảnh bên dưới thì bạn vào liên kết
18 04 2018 01 09 03 - Tạo tài khoản Google Drive Không giới hạn mới nhất 2018
Email thứ hai này bạn chờ khoảng 3 – 4 tiếng sau mới nhận được nhé.
Nguồn: Nguyễn Thế Mạnh - Itrum Community
Được tạo bởi Blogger.