Header Ads

Nâng cấp lên Google Team Drive không giới hạn dung lượng

Như các bạn đã biết mỗi khi tạo thành công một tài khoản Google thì bạn sẽ được một tài khoản Gmail và một kho lưu trữ Google Drive giới hạn là 15G data. Nhưng để có thể nâng cấp cho các bạn lên không giới hạn dung lượng, mình sẽ sử dụng Google teamdriver để add tài khoản của các bạn vào sẽ được không giới hạn dung lượng.
Với thư mục lưu trữ không giới hạn và miễn phí này bạn có thể lưu trữ phim, hình ảnh, tài liệu học tập, hoặc các file dung lượng lớn mà không cần quan tâm tới bộ nhớ.

Để lại gmail bạn muốn nâng cấp lên không giới hạn dung lượng dưới khung comment để mình add vào thư mục của mình.
Được tạo bởi Blogger.